A múlt

Hazánkban már az első világháborút 20 évvel megelőzve Dr. Dollinger Gyula sebészprofesszor vétagpótlási problémákkal foglalkozott, számos művégtagmodellt szerkesztett munkavégzési, valamint kozmetikai célokra is.
1915-ben Tisza István gróf felhatalmazásával berendeztek egy gyárat a művégtag készítéshez, valamint ezzel egy időben az Állami Főiskola keretein belül elindították a szakmunkásképzést Dömötör Pál igazgatóságának vezetésével. A tanulók többsége a sérült katonák közül került ki.

5 évvel később a művégtaggyár önálló oktatást indított az ortopédiai műszerész szakmában és elsősorban hadiárvákat vont be a képzésbe. Az ekkor szakmát szerzettek közül sokan a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában dolgoztak egész életükben, majd innen mentek aztán nyugdíjba is.

A szakmát szerzett ortopédiai műszerész és kötszerész- fűzőkészítő szakemberek szakmai életútja a GYSGY - Rehab Rt.-ből, illetve annak szakoktatásából indult.
A mostoha körülmények ellenére a 60-as évek végétől az állami képzés keretein belül az 1980-as évek elejéig kb. 900 főt képeztek ki, mint ortopédiai műszerész, ortopédiai kötszerész- fűzőkészítő, valamint ortopédiai cipész.

Az 1980-as évek elején az akkori Egészségügyi Minisztérium 15 millió forintos támogatásával a vállalat területén egy kétszintes oktatási épületet hoztak létre.A cél ekkor a tankönyvek és tananyagok korszerűzése volt, melyek olyan neves szakemberek dolgoztak, mint Dr.Bényi Pál, Dr. Dubetz Sándor adjunktus, Gyémánt György, Vadász István, Schneider Sándor, Tóth Kázmér és Rozsnyai István.

1992-ben az új oktatási koncepció szerint érettségizett fiatalokat iskoláztuk be, akik 2 év alatt szerezhettek bizonyítványt. A következő évben az oktatás az 1993.évi szakképzési törvénynek megfelelően, az új tantervek alapján zajlott.

A jelen

1999-ben alakult meg a Rehabunio Oktatási Kft., amely a felnőttképzés keretében önállóan vállalta fel mindhárom szakma tekintetében az elméleti és gyakorlati képzést. Az ortopédiai műszerész, ortopédiai kötszerész- és fűzőkészítő, valamint ortopédiai cipész szakképesítések mellett kiegészült a szakemberek képzése a Gyógyászati segédeszköz- forgalmazó, Cipész, valamint Szűcs szakképzés tekintetében is.

Intézményük rendelkezik mindazokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amely az oktatás és a vizsgák lebonyolításához kötelezően előírtak. Az oktatási intézmény a Pillangó Egészségcentrumban található. Az épület közel 700 m2, ügyfélszolgálati irodával, tantermekkel, tanműhelyekkel és több szinten található szociális helységekkel. Az épület egész területe akadálymentesített.

2005-től minden szakképesítésre vonatkozóan vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a szakmai vizsgák intézményükben kerülnek lebonyolításra.
Az oktatók magas színvonalon végzik munkájukat, szakmájuk kiemelkedő és meghatározó alakjai.

Intézményünk 2023 Január  óta szünetelteti az oktatást és továbbképzést.Rehabunio Kft.

Gyógyászati segédeszköz gyártó és forgalmazó Kft.

Nyilvántartási szám:E-000358/2014
Cégjegyzék szám:01-09-681321
Adószám:11883957-2-43
Bankszámlaszám:OTP 11713005-20359519

1149, Budapest, Pillangó utca 12.