A múlt

Hazánkban már az első világháborút 20 évvel megelőzve Dr. Dollinger Gyula sebészprofesszor vétagpótlási problémákkal foglalkozott, számos művégtagmodellt szerkesztett munkavégzési, valamint kozmetikai célokra is.
1915-ben Tisza István gróf felhatalmazásával berendeztek egy gyárat a művégtag készítéshez, valamint ezzel egy időben az Állami Főiskola keretein belül elindították a szakmunkásképzést Dömötör Pál igazgatóságának vezetésével. A tanulók többsége a sérült katonák közül került ki.

5 évvel később a művégtaggyár önálló oktatást indított az ortopédiai műszerész szakmában és elsősorban hadiárvákat vont be a képzésbe. Az ekkor szakmát szerzettek közül sokan a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában dolgoztak egész életükben, majd innen mentek aztán nyugdíjba is.

A szakmát szerzett ortopédiai műszerész és kötszerész- fűzőkészítő szakemberek szakmai életútja a GYSGY - Rehab Rt.-ből, illetve annak szakoktatásából indult.
A mostoha körülmények ellenére a 60-as évek végétől az állami képzés keretein belül az 1980-as évek elejéig kb. 900 főt képeztek ki, mint ortopédiai műszerész, ortopédiai kötszerész- fűzőkészítő, valamint ortopédiai cipész.

Az 1980-as évek elején az akkori Egészségügyi Minisztérium 15 millió forintos támogatásával a vállalat területén egy kétszintes oktatási épületet hoztak létre.A cél ekkor a tankönyvek és tananyagok korszerűzése volt, melyek olyan neves szakemberek dolgoztak, mint Dr.Bényi Pál, Dr. Dubetz Sándor adjunktus, Gyémánt György, Vadász István, Schneider Sándor, Tóth Kázmér és Rozsnyai István.

1992-ben az új oktatási koncepció szerint érettségizett fiatalokat iskoláztuk be, akik 2 év alatt szerezhettek bizonyítványt. A következő évben az oktatás az 1993.évi szakképzési törvénynek megfelelően, az új tantervek alapján zajlott.

                                                    A jelen

1999-ben alakult meg a Rehabunio Oktatási Kft., amely a felnőttképzés keretében önállóan vállalta fel mindhárom szakma tekintetében az elméleti és gyakorlati képzést. Az ortopédiai műszerész, ortopédiai kötszerész- és fűzőkészítő, valamint ortopédiai cipész szakképesítések mellett kiegészült a szakemberek képzése a Gyógyászati segédeszköz- forgalmazó, Cipész, valamint Szűcs szakképzés tekintetében is.

Intézményük rendelkezik mindazokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amely az oktatás és a vizsgák lebonyolításához kötelezően előírtak. Az oktatási intézmény a Pillangó Egészségcentrumban található. Az épület közel 700 m2, ügyfélszolgálati irodával, tantermekkel, tanműhelyekkel és több szinten található szociális helységekkel. Az épület egész területe akadálymentesített.

2005-től minden szakképesítésre vonatkozóan vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a szakmai vizsgák intézményükben kerülnek lebonyolításra.
Az oktatók magas színvonalon végzik munkájukat, szakmájuk kiemelkedő és meghatározó alakjai.

A szakképzések szervezése mellett továbbképzéseket szervezünk az orvosok, egészségügyi dolgozók számára, valamint a felnőttképzésekhez kapcsolódóan előzetes tudásszint felmérést végzünk, képzési tanácsadást és elhelyezkedési tanácsadást nyújtunk.

Jelenleg a következő szakképesítések képzésével, valamint vizsgák lebonyolításával foglalkozik intézményünk:

Ortopédiai műszerész

Gyógyászati segédeszköz - forgalmazó

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

Cipőkészítő

Ortopédia cipész


Rehabunio Oktatási Kft.

Oktatási és vizsgaszervező intézmény

Nyilvántartási szám:E-000358/2014
Cégjegyzék szám:01-09-681321
Adószám:11883957-2-43
Bankszámlaszám:OTP 11713005-20359519

1149, Budapest, Pillangó utca 12.