Ortopédiai műszerész

2019.05.23

OKJ 54 726 02
Nyilvántartási száma: E-000358/2014/A002
Vizsgaszervezői jogosultsággal rendelkezünk, így a vizsga lebonyolítását oktatási intézményünk végzi.

Magyarország területén kizárólag intézményük foglalkozik az Ortopédiai műszerész szakemberek képzésével.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az ortopédiai műszerész tevékenységi körében végzi az ortopédiai műszerész munkát igénylő gyógyászati segédeszközök - alsó és felső végtag ortézisek és protézisek - gyártását és javítását orvosi rendelvényre vagy a vevő megrendelésére.

Munkája során önállóan végzi a méretvételt, a szükséges gipsz mintavételt és a modellek elkészítését, a gyártásközi próbát, az ortézisek és protézisek minta alapján történő gyártását, a gyógyászati segédeszközök javítását és az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást, az eszközök átadását. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő társszakmával közösen végzi egyes ortetikai és protetikai eszközök készítését. Tevékenységi körébe tartozik ezen kívül az adaptív és méretsorozatos termékek gyártása. A gyártói tevékenység során alkalmazza a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat, valamint az ellátás folyamatában az általa készített eszközök szakszerű kiszolgálásánál a különféle kommunikációs technikákat, kereskedelmi és jogi ismereteket. Szükség szerint kapcsolatot tart az eszközt felíró orvossal, jelzi ha korrekciót tart szükségesnek.
Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja a szakmai és etikai normákat, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi, adaptív és méretsorozatos ortetikai eszközeit
- tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi protetikai eszközeit
- társszakmákkal közösen elkészíteni és javítani az egyedi ortetikai és protetikai eszközöket
- a méretvételi eljárástól a kiszolgált eszközök használatával kapcsolatos tanácsadásig valamennyi műveletet és feladatot önállóan és szakszerűen végrehajtani
- szakmai ismeretei és kompetenciái alapján a minőséget ellenőrizni és a minőségbiztosítási szabályok betartásával a szakszerű ellátást biztosítania
- a munkájára vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni
- általános és szakmai felkészültsége és megszerzett kompetenciái alapján a korszerű biztonságos és etikus betegellátásban önállóan, vagy kooperatív módon részt venni

A képzés megkezdésének feltételei:

- érettségi végzettség

- egészségügyi alkalmassági igazolás


A képzés össz. óraszáma 1330 óra, melyből 399 óra elmélet, 931 óra gyakorlat.
Két tanévet vesz igénybe, a nyári hónapok alatt az elméleti oktatás szünetel.

A képzésben a gyakorlat elvégzése kötelező, amelyet a résztvevők kompetens munkahelyükön, valamint a választott kompetens cégeknél is elvégezhetnek.
(amennyiben a követelményeknek megfelelnek). A gyakorlat igazolása kötelező az általunk kiadott formanyomtaványnak megfelelően.

A képzés az alábbi modulok elvégzést tartalmazza.
A modulokból modulvizsga letétele szükséges, amely a vizsgáztatás előfeltétele is.

11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
11211 -12 Egészségügyi technikai alapismeretek
11210-12 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
11213-12 Műszerész ortetika - protetika
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsga részei:
- Gyakorlati vizsga
- Szóbeli vizsga

A képzés pontos tanfolyami időbeosztását a jelentkezés elküldése után, illetve az első tanfolyami napon ismertetjük.
A jelentkezési lap letölthető. Ez esetben kérjük, hogy küldjék el e- mail címünkre, a rehanunio@gmail.com - ra/ postai úton,
valamint internetes is kitölthető a jelentkezés fül alatt.

A jelentkezéshez kérjük csatolni az érettségi bizonyítvány másolatot, egészségügyi szakképzettséget igazoló Bizonyítvány másolatát( amennyiben rendelkezik vele), valamint az egészségügyi alkalmassági igazolást.

A képzés díja

Tartalmazza a tankönyvek árát.

A képzés díja
280.000 Ft/ tanév
+vizsgadíj

*A képzés kedvezményes díja

260.000 Ft/ tanév +vizsgadíj


*A jelentkező/ tanfolyami költség viselője egészségügyi szakmai szervezet tagja vagy MESZK tag,illetve csoportos jelentkezés esetén( 3 fő)

Vizsgadíj: Jogszabályban meghatározott összeg.