Ortopédiai kötszerész és - fűzőkészítő

2019.05.23

OKJ 32 726 01
Nyilvántartási száma: E-000358/2014/A003Vizsgaszervezői jogosultsággal rendelkezünk, így a vizsga lebonyolítását oktatási intézményünk végzi.

Magyarország területén kizárólag intézményük foglalkozik az Ortopédiai kötszerész - és fűzőkészítő szakemberek képzésével.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Munkája során önállóan végzi a méretvételt, a szükséges szabásminták elkészítését, a gyártásközi próbát, az ortézisek gyártását, a gyógyászati segédeszközök javítását és az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást és az eszközök átadását. Az ortopédiai műszerész társszakmával közösen végzi a protetikai eszközök készítését. Tevékenységi körébe tartozik ezen kívül az adaptív és méretsorozatos termékek gyártása. A gyártói tevékenység során alkalmazza a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat, valamint az ellátás folyamatában az általa készített eszközök szakszerű kiszolgálásánál a különféle kommunikációs technikákat, kereskedelmi és jogi ismereteket. Szükség szerint kapcsolatot tart az eszközt felíró orvossal, jelzi ha korrekciót tart szükségesnek. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja a szakmai és etikai normákat, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi, adaptív és méretsorozatos ortetikai eszközeit
- társszakmákkal közösen elkészíteni és javítani az egyedi protetikai eszközöket
- a méretvételi eljárástól a kiszolgált eszközök használatával kapcsolatos tanácsadásig valamennyi műveletet és feladatot önállóan és szakszerűen végrehajtani
- szakmai ismeretei és kompetenciái alapján a minőséget ellenőrizni és a minőségbiztosítási szabályok betartásával a szakszerű ellátást biztosítani
- a munkájára vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni
- általános és szakmai felkészültsége és megszerzett kompetenciái alapján a korszerű, biztonságos és etikus betegellátásban önállóan vagy kooperatív módon részt venni

A képzés megkezdésének feltételei:

- alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A képzés össz. óraszáma 2000 óra, melyből 600 óra elmélet, 1400 óra gyakorlat.
A képzés két tanévet vesz igénybe, a nyári hónapok ideje alatt az elméleti oktatás szünetel.

A képzésben a gyakorlat elvégzése kötelező, amelyet a résztvevők kompetens munkahelyükön, valamint a választott kompetens cégeknél is elvégezhetnek.
(amennyiben a követelményeknek megfelelnek). A gyakorlat igazolása kötelező az általunk kiadott formanyomtaványnak megfelelően.

A képzés az alábbi modulok elvégzést tartalmazza.
A modulokból modulvizsga letétele szükséges, amely a vizsgáztatás előfeltétele is.

11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
11211 -12 Egészségügyi technikai alapismeretek
11210-12 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
11213-12 Műszerész ortetika - protetika
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsga részei:
- Gyakorlati vizsga
- Szóbeli vizsga

A képzés pontos tanfolyami időbeosztását a jelentkezés elküldése után, illetve az első tanfolyami napon ismertetjük.
A jelentkezési lap letölthető. Ez esetben kérjük, hogy küldjék el e- mail címünkre, a rehanunio@gmail.com - ra/ postai úton,
valamint internetes is kitölthető a jelentkezés fül alatt.

A jelentkezéshez kérjük csatolni az érettségi bizonyítvány másolatot, egészségügyi szakképzettséget igazoló Bizonyítvány másolatát( amennyiben rendelkezik vele), valamint az egészségügyi alkalmassági igazolást.

A képzés díja

Tartalmazza a tankönyvek árát.

A képzés díja
280.000 Ft/ tanév +vizsgadíj

*Kedvezményes díj
260.000 Ft/ tanév +vizsgadíj


*A jelentkező/ tanfolyami költség viselője egészségügyi szakmai szervezet tagja vagy MESZK tag,illetve csoportos jelentkezés esetén(3 fő )

Vizsgadíj: Jogszabályban meghatározott összeg